Gregor Różański

Gregor Rozanski - ur. w 1988 we Wrocławiu, obecnie mieszka i pracuje w Berlinie

jego polem zainteresowania są różnorodne idee i sytuacje efemeryczne, rzeźba postkonceptualna w najszerszym znaczeniu; konteksty dźwiękowe, manipulacje, ironiczne redefinicje, retroaktywnośc, postpolityka, heterotopie, (nie)możliwości postępu, mechanika symboliczna i chaos.


wystawy:

# VIENNABIENNALE 010 / september-november '10 / Vienna, Austria

# UAMO festival 2010 : konsens nonsens / october '10 / munich, germany

# summer art sale / para_site gallery / august '10 / graz, austria

# Reader's Digest - solo show / Start Gallery / februar '10 / warsaw

# 9/11/09 - solo project / para_site gallery / november 09 / graz, austria

# bonus Track - group exhibition / wroclawski sound festival / october 09/ wroclaw, poland

# laboratorium : Crash - experimental & critical artists space / june 09 / wroclaw

# subversiv messe - trade fair for counter culture and resistance technology / may 09 / linz, austria

# girls are smart and pretty boy is a boy is a boy... - group exhibition / studio bwa/ march 2009 / wroclaw

# laboratorium - group project at podwodny wroclaw festival / july 08 / wroclaw

# (im)mortal love' art biennal / october 08 / warsaw

# survival 05 - review of young art in extreme conditions / may 07/ wroclaw

publikacje:

# Arteon - art magazine, nr 3 (119) march 2010. issn 1508-3454, poland
# Biuro - BWA Gallery magazine, nr 2, 1/2010. issn 2081-2434, wroclaw, poland
# OutCasting: Season 10 (channel 2) - http://www.outcasting.org, cardiff, uk,
# soanyway - online publishing project, http://www.soanyway.org.uk
# /seconds. Issue 10: 03/2009. issn 1751-4134, http://www.slashseconds.org